Haptotherapie

Haptotherapie maakt gebruik van de inzichten uit de haptonomie en neemt daarmee een eigen plaats in binnen de gezondheidszorg. De haptotherapie is een mensgerichte therapie, die zich richt op gevoelens van onmacht en lichamelijke klachten met de daarmee samenhangende emoties. Door middel van therapie kan iemand ontdekken wat de consequenties van deze klachten kunnen zijn en hoe daar, zonodig, anders mee om te gaan.

De therapie houdt zich bezig met bewustwording en bewust zijn. Zo kan meer inzicht verkregen worden in de manier van leven, hoe die levenswijze is ontstaan en welke invloed die kan hebben op klachten en problemen.

Inzicht in en ervaren van lichamelijke, emotionele en psychische mogelijkheden kunnen leiden tot beter functioneren in ons dagelijks leven.

Een praktijkvoorbeeld ziet u in dit filmpje.

Hoe wordt dit doel bereikt?

De therapie kent drie werkvormen, die afwisselend en in combinatie worden gebruikt:

Wanneer haptotherapie?

Mensen willen vaak het liefst snel van hun klacht af zijn. Maar deze klacht kan een symptoom zijn van een onderliggend probleem, dat om aandacht vraagt. In de haptotherapie wordt juist naar het onderliggende probleem gekeken. Symptomen/klachten kunnen zijn:

Hoe gaat de haptotherapeut te werk?

Lees meer over over haptotherapie in de praktijk bij Move gezondheidszorg.