Hoe gaat de haptotherapeut te werk?

De haptotherapie gaat ervan uit, dat ieder mens uniek is, ook in zijn wijze van reageren. Met behulp van de drie haptotherapeutische werkvormen (gesprek, positiebepaling en aanraking) wordt naar de unieke situatie van de betreffende mens gekeken.

In een eerste gesprek, waarin de haptotherapeutische werkwijze wordt toegelicht, kan iemand zijn verhaal vertellen en worden de problemen, die op tafel komen, samen met de haptotherapeut onderzocht. In dat gesprek wordt ook vaak een toelichting gegeven op de therapeutische mogelijkheden. Daarna besluit iemand om al dan niet de kennismaking voort te zetten. De haptotherapeut kan op basis van dit gesprek ook een advies geven over voortzetting van deze of een andere therapie. Komt er een vervolg, dan wordt er na drie of vier consulten een evaluatie gedaan. Op basis daarvan kan iemand besluiten om alsnog te stoppen of door te gaan met haptotherapie.

Er wordt altijd gewerkt aan de hand van een behandelplan en met specifieke doelstellingen, die de cliënt samen met de therapeut opstelt. Regelmatig worden die doelstellingen geëvalueerd.

Omdat er vaak sprake is van een veranderingsproces, zullen de consulten niet te snel op elkaar volgen. Gebruikelijk is één consult per twee weken, maar hiervan kan worden afgeweken in overleg met de cliënt.

Voor iedere consult wordt een uur gereserveerd. Het eerste gesprek wordt alleen in rekening gebracht als er een tweede afspraak volgt.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in haptotherapie bij Move gezondheidszorg? Lees meer informatie over de kosten en neem contact met mij op.