Scholing in verplaatsingstechnieken

Eén van de specialisaties in de haptonomie gaat over de scholing in 'tiltechnieken'. Het verplaatsen van mensen in de zorg wordt vaak als zwaar ervaren door verzorgenden. Voor een deel komt dat, omdat vooral naar de techniek van het verplaatsen wordt gekeken, terwijl de tactiek net zo belangrijk is, maar veelal weinig aandacht krijgt. In de gespecialiseerde scholing — klinische kinesionomie — wordt vooral aandacht besteed aan het tactisch toepassen van de specifieke tiltechnieken.

Nog steeds komen bij werkers in de Gezondheidszorg veel klachten voor:

De werkgever heeft in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) een verplichting tot scholing. Het ziekteverzuim kan met behulp van deze scholing verlaagd worden.

Vermindering van fysieke belasting door het gebruik van hulpmiddelen, zoals de tillift en het glijzeil, leveren een positieve bijdrage aan de vermindering van bovengenoemde klachten en dragen daardoor bij aan de verbetering van het imago van het beroep van verzorgenden en verpleegkundigen. Toch blijkt de inzet van deze hulpmiddelen vaak nog niet voldoende.

Wat is het voordeel van scholing?

Allereerst een vergroting van kennis. In de verzorgende opleidingen is maar beperkt tijd voor het geven van lessen in de zogenoemde tiltechnieken. Op afdelingen moeten leerlingen zich aanpassen aan het heersende "regime", waardoor de verworven kennis vaak nauwelijks in praktijk kan worden gebracht. Ook later is er weinig gelegenheid om zich goede technieken eigen te maken of ze op de juiste manier te leren toepassen, waardoor overbelasting plaatsvindt, die voorkomen kan worden.

Veel werkers in de zorg zijn praktisch ingesteld, maar hebben weinig inzicht in verplaatsingstechnieken. Dan is het moeilijk om geschikte technieken te kiezen of deze aan te passen aan de situatie.

Tenslotte zijn er in de afgelopen jaren meer tilhulpmiddelen op de markt gekomen. Goed met deze hulpmiddelen omgaan vergt vaardigheid, die niet altijd aanwezig is.

Ook het tactisch inzicht is niet altijd even sterk ontwikkeld en verdient dus deskundige ondersteuning.

Daarom haptonomie

Het verplaatsen van mensen gaat praktisch altijd gepaard met aanraken. Het is daarom goed om zich te bezinnen op de waarde en de betekenis van aanraken en aangeraakt worden. Tijdens de cursus wordt niet alleen hieraan aandacht besteed, maar ook aan fenomenen als naderen, uitnodigen en doorvoelen. De betekenis hiervan wordt in alledaagse situaties vertaald. Naast deze bezinning wordt gewerkt aan de praktische toepassing van het geleerde.

De oplossing

Door Move Gezondheidszorg worden cursussen gegeven, die gebaseerd zijn op de volgende principes:

Leren

Integreren

Continueren

Voor wie?

Maatwerk

Iedere organisatie kent zijn eigen specifieke problematiek. Move Gezondheidszorg wil alleen maatwerk leveren en stelt daarom cursussen samen in overleg met de betreffende organisatie. Daardoor komen er geen overbodige zaken aan de orde en is het aanbod afgestemd op de vraag.

Interesse?

Of zijn er na het lezen van deze informatie nog onduidelijkheden? Neemt u dan contact met mij op.